Closamectin Pour On, 250 ml

0,00 RON
TVA inclus

Acest medicament se elibereaza doar in farmacie in baza retetei medicale emise de catre un medic.
Medicamentele eliberate pe baza de reteta nu se pot comanda online.

Descriere

Closamectin Pour On 250 ml -

Compozitie:

Ivermectină: 5 mg/ml

Closantel (sub formă de closantel sodiu dihidrat) 200 mg/ml Brilliant Blue FCF (El33): 0,1 mg/ml

INDICAŢII

Pentru tratamentul infestaţiilor mixte cu trematode (Fasciola) şi nematode sau artropode determinate de viermi rotunzi, helminţi pulmonari, paraziţi oculari, larve de tăune, râie corioptică şi sarcoptică, păduchi la bovine.

REACŢII ADVERSE

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE Şl MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare pour-on.

Closamectin Pour-On va fi administrat local în doză de 500 ^g ivermectină /kilogram greutate corporală şi 20 mg closantel /kilogram greutate corporală (1 ml / 10 kg).

Produsul va fi aplicat ca o fâşie îngustă de-a lungul coloanei vertebrale între greabăn şi vârful cozii.

Perioada de tratament trebuie să se bazeze pe factori epidemiologici locali şi trebuie adaptată individual pentru fiecare fermă. Un program de dozare trebuie stabilit de către o persoană calificată. Un program cuprinzător de combatere a paraziţilor ar trebui să fie stabilit de către un medic veterinar. Ar trebui să fie confirmată prezenţa infestării mixte înainte ca acest produs să fie prescris.

Profilul de eficacitate al produsului este de aşa natură încât un singur tratament la şapte săptămâni de la începutul stabulaţiei va combate infestarea pe întreaga perioadă de stabulaţie.

Produsul nu ar trebui aplicat în mod repetat (în termen de 7 săptămâni) la bovine.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne şi organe: 28 zile.

A nu se utiliza la vaci în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.

A nu se utiliza la animale gestante care vor produce lapte pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumină.

Eliminaţi produsul neutilizat. Evitaţi contaminarea produsului. închideţi capacul bine după utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Deversarea accidentală sau ingestia ar putea fi dăunătoare sau chiar letale, prin urmare, trebuie avută grijă la manipularea şi depozitarea acestui produs.

Inflamabil - A se ţine la distanţă de căldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.

A se păstra în poziţie verticală în ambalajul original.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă şi cutie după {EXP}.

Dacă este păstrat la temperaturi sub 0°C, Closamectin Pour-On soluţie pentru bovine poate deveni tulbure. Permiteţi să seîncălzească la temperatura camerei, pentru a seva restabili aspectul normal, eficacitatea nu este afectată.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Closamectin Pous-On poate fi administrat la bovine (inclusiv vaci de lapte, viţei de carne sau care sunt alăptaţi) în orice perioadă a gestaţiei sau a lactaţiei cu condiţia ca laptele să nu fie dat în consum uman.

Prezenţa fasciolozei hepatice sau infestarea cu Haemonchus ar trebui să fie confirmată înainte de a utiliza această combinaţie.

Dacă tratamentul este necesar numai împotriva infestării cu fasciole hepatice, ar trebui să fie utilizat un produs cu o singură substanţă activă.

Rezistenţa la ivermectină (o avermectină) a fost raportată în cazul Cooperia oncophora la bovine în cadrul UE. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informaţii epidemiologice locale (regionale şi fermă) despre sensibilitatea nematodelor gastrointestinale şi recomandări privind modul de a limita selecţia rezistenţei la antihelmintice.

La administrarea a de trei ori doza recomandată nu au fost înregistrate semne clinice evidente. Nu a fost identificat un antidot în caz de supradozare cu ivermectină sau closantel. Tratamentul simptomatic poate fi benefic.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate fi iritant pentru pielea şi ochii omului sau determină hipersensibilitate. A se evita contactul ochilor şi pielii cu produsul în timpul tratamentului, când se manipulează animale tratate recent sau când este curăţat echipamentul utilizat. Operatorul va purta mănuşi din cauciuc nitrilic şi cizme impermeabile. Echipamentul de protecţie trebuie spălat după utilizare. În caz de contact accidental cu pielea spălaţi imediat zona afectată cu apă şi săpun. În caz de contact accidental cu ochii, spălaţi cu apă şi solicitaţi sfatul medicului.

Acest produs poate fi toxic după ingerare accidentală. Evitaţi ingerarea prin contact mână - gură. Este interzis consumul de alimente, băuturi şi fumatul în timpul manipulării produsului. În cazul în care are loc ingerare accidentală, solicitaţi asistenţă medicală şi prezentaţi medicului prospectul produsului. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Acest produs este inflamabil. Păstraţi departe de surse de aprindere. Utilizaţi produsul doar în spaţii bine ventilate sau în aer liber.

Produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice şi pentru insectele de bălegar.

Bovinele tratate nu ar trebui să aibă acces direct la iazuri, râuri sau canale 14 zile după tratament.

Efectele pe termen lung asupra insectelor de bălegar cauzate de utilizarea continuă sau repetată nu poate fi exclus, prin urmare,repetarea tratamentelor pe o pajişte într-un sezon ar trebui să fie efectuată numai la recomandarea unui medic veterinar.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR,

Nu contaminaţi apele de suprafaţă sau canalele cu produsul sau recipientele folosite. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

 

Detalii ale produsului

RETETA
DA
pet5615
Produs adaugat in wishlist
Produs adaugat la Compara