Ectocid Spray Gandaci, 150 ml

21,00 RON
TVA inclus

Descriere

Ectocid Spray Gandaci, 150 ml, se utilizeaza pentru combaterea insectelor taratoare (gandaci, furnici, pureci, etc.). Se foloseste ca atare pentru dezinsectia cladirilor, vehiculelor publice, cladirilor industriale, magazinelor si a adaposturilor, spatiilor destinate pentru cresterea animalelor. Produsul se utilizeaza prin pulverizarea solutiei pe cuiburile de daunatori. Doza de aplicare: se pulverizeaza pana la umezirea suprafetei. Se pulverizeaza toate locurile infestate, de circulatie si suspecte de frecventare, precum si zonele din imediata apropiere a acestora. Produsul are efect puternic de alungare si actiune imediata prin contactul insectelor cu solutia pulverizata. Eficienta indelungata prin contactul cu suprafetele tratate. Nu se pulverizeaza obiectele sau suprafetele sensibile, ex. materiale lucioase, sintetice, mochete, etc. Se evita aplicarea solutiei preparate pe suprafete proaspet varuite. A se evita contactul cu suprafetele proaspat stropite si inca umede. Inainte de refolosinta, spatiile se aerisesc temeinic Precautie: H225 – Lichid si vapori foarte inflamabil. H302 – Nociv in caz de inghitire. H315 – Provoaca iritarea pielii. H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor. H332 – Nociv in caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lasa la indemana copiilor! P261 – Evitati sa inspirati vaporii, aerosolii. P262 – Evitati contactul cu ochii, pielea sau imbracamintea. P270 – A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate. P280 – Purtati manusi de protectie si echipament de protectie a ochilor, fetei. P301+P312 – In caz de inghitire sunati la un Centru de Informare Toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine. P337 + P313 – Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul. P391 – Colectati scurgerile de produs. P273 – Evitati dispersarea in mediu. P501 – Se va elimina continutul/containerul in conformitate cu reglementarile locale. A se pastra in ambalajele originale inchise, in locuri ventilate, uscate, racoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apa, in locuri inaccesibile copiilor si animalelor domestice. A se pastra la temperaturi cuprinse intre 15-25 grade C. In timpul manipularii si depozitarii produsului trebuie evitata contaminarea altor produse depozitate si a surselor de apa. Gestionare deseuri: Resturile produsului si ambalajele continand resturi de substanta se elimina conform reglementarilor in vigoare ca deseuri speciale.

Detalii ale produsului

Cantitate
150 ml
pet4202
Produs adaugat in wishlist
Produs adaugat la Compara